6 دقیقه طوفانی؛ تراکتور دراماتیک به فینال رفت...


تراکتور و ذوب آهن در دیداری جذاب رقابتی نزدیک را پشت سر گذاشتند.ذوب آهن علی الرغم گل تساوی در دقایق پایانی گل سوم را دریافت کرد و از راهیابی به فینال بازماند...


۰ نظر