بهانه جدید و عجیب صهیونیست ها برای آزار فلسطینی ها!


رژیم اشغالگر به بهانه اینکه صدای اذان برای ساکنین یهود فلسطین اشغالی آزاردهنده است، به پیش نویس قانون ممنوعیت پخش اذان از مساجد رأی داد.

۰ نظر