نزاع مرگبار و عجیب بین دو باند رقیب در زندانی در برزیل


شورش و نزاع در زندان شهر مانائوس در ایالت آمازونش در شمال برزیل منجر به مرگ دستکم ۶۰ زندانی شد.در جریان این شورش تعداد نامشخصی از زندانیان موفق به فرار از زندان شدند.

۰ نظر