جدال دیدنی جغد در مقابل گرگ ها


کلیپی دیدنی که جغد برای امنیت جوجه هایش گرگ ها را از قلمروش دور می کند.

۰ نظر