واژگونی جرثقیل در خیابان پرستار مشهد!


واژگونی جرثقیل در خیابان پرستار مشهد / این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشته است

۰ نظر