انتقاد رامبد جوان از کوچک جلوه دادن تشکیل خانواده


رامبد جوان از اهمیت تشکیل خانواده و بی اهمیت بودن آن برای جوانان می گوید.

۰ نظر