پشیمانی استیلی از درگیری در دربی معروف و جنجالی 9 دی 79


حمید استیلی در واکنش با این سوال که آیا اگر به همان تاریخ و به همان دربی برگردیم باز هم با بازیکنان استقلال درگیر می شود گفت:به هیچ وجه.واقعا از آن درگیری پشیمانم.

۰ نظر