شناسایی عامل حمله مرگبار بامداد یکشنبه در استانبول


پلیس ترکیه می گوید هویت تیرانداز باشگاه شبانه رینا در استانبول را شناسایی کرده است اما از ارائه نام وی به رسانه ها خودداری کرد.

۰ نظر