تلاش جغد برای شکار موش خرمن؛ جهشی به سمت زندگی...


لحظه نابی از پرش موش برای فرار از شکار شدن توسط جغد


۰ نظر