جدیدترین راه پوشاندن پلاک ماشین!!!


موتورهایی که با دریافت وجهی از رانندگان اتوموبیل ها پشت آنها حرکت کرده تا مسیری که دوربین پلاک ماشینها را ثبت نکند...!


۰ نظر