سوتی شعبده باز در برنامه زنده صدا و سیما!


در برنامه زنده "تا جمعه" شبکه یک سیما شعبده بازی که برای انجام تردستی به برنامه آمده بود.،در یک قسمت شعبده اش دچار مشکل شد و نتوانست آن را اجرا کند

۰ نظر