تغذیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا


فشار خون بالا بیماری خاموشی است که تا حد بسیار زیادی با رعایت اصول تغذیه ای سالم و مناسب،اصلاح شیوه زندگی و ورزش قابل پیشگیری و درمان است.

۰ نظر