شکار پلنگ ایرانی در طالقان این بار با دوربین، نه تفنگ!


دوربین حالا خورشید توانست تصاویری از پلنگ ایرانی را در طالقان شکار کند...

۰ نظر