بحران در آستانه یک ارتباط تاریخی


اخراج دیپلمات های روسی از آمریکا در روزهای پایانی دولت اوباما اختلاف پوتین و دموکرات ها را به اوج رساند. حرکتی که در مقابل آن پوتین برخلاف تصور بسیاری رفتاری متفاوت نشان داد. رفتاری که برای بررسی چرایی آن و معلوم شدن اهدافش باید منتظر آینده ماند.

۰ نظر