ترمز هواپیما روی یخ!


یک هواپیمای مسافربری که تازه از باند بلند شده بود با از دست دادن یکی از موتورهایی خود مجبور می شود که در باند یخ زده فرود بیاید.

۰ نظر