بعد برجام تازه متوجه شدیم توافق، یک توافق دیگر است!


برنامه جهان آرا (18 دی ماه 95)

۰ نظر