درگیری وحشیانه در غذاخوری زندان


این درگیری 5 مصدوم داشت و در نهایت با دخالت زندانبان ها به اتمام رسید...


۰ نظر