رفتار باورنکردنی شیر های ماده با گاو باردار


زمانی که شیرهای ماده متوجه باردار بودن گاو شدند،با دعوای زرگری بین خود شیرهای نر را مشغول ساختند تا گاو بتواند فرار کند.


۰ نظر