فیلم منتشر شده از خودکشی در مترو دانشگاه شریف!


در ساعت 8:19 صبح امروز مرد ۳۵ ساله ای در مترو شریف خود را به زیر قطار انداخت که بر اثر شدت جراحات جانش را از دست داد

۰ نظر