آخرین تصمیمات درباره مراسم خاکسپاری از زبان محسن هاشمی رفسنجانی


محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگاران از آخرین تصمیمات خانواده هاشمی رفسنجانی در مورد مراسم خاکسپاری مرحوم هاشمی رفسنجانی بیان کرد.

۰ نظر