رونالدو، مسی ،گریژمان؛کدام یک بهترین بازیکن فیفا میشود؟


گزارشی در مورد بررسی بهترین بازیکن فیفا که امشب طی مراسمی در زوریخ اعلام می شود!

۰ نظر