رفتار عجیب مهدی هاشمی با رییس صداوسیما!


علیرغم سنگ تمام صداوسیما برای مرحوم هاشمی، مهدی هاشمی اجازه نداد تا علی عسگری زیر تابوت پدرش را بگیرد!

۱ نظر