نظر سردار سلیمانی درباره آیت الله هاشمی


صحبت های سردار قاسم سلیمانی درباره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنحانی

۰ نظر