اضافه شدن پنج دیپلمات دیگر به لیست سیاه آمریکا اما با دلیلی متفاوت از دفعات پیش!


دولت آمریکا پنج مقام ارشد روسیه را در فهرست جدید تحریمهای واشنگتن علیه روسیه قرار داد اما گفت که دلیل آن اتهام دخالت سایبری روسیه در انتخابات آمریکا نیست و داستان چیز دیگری است.

۰ نظر