اولین فیلم منتشر شده از درگیری مسلحانه پلیس شهر غازی آنتپ ترکیه با عامل انتحاری


پلیس ترکیه فردی را که مشکوک بوده که درصدد انجام عملیات انتحاری بوده و قصد داشته وارد مرکز پلیس شهر غازی آنتب شود را با شلیک گلوله کشته است.

۰ نظر