بازپخش گفتگوی ویژه فرزاد حسنی با آیت الله هاشمی رفسنجانی-بخش دوم


شبکه سوم سیما امروز گفتگوی فرزاد حسنی با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را بعد از ده سال بازپخش کرد.

۰ نظر