انفجار مرگبار عامل انتحاری طالبان در کابل


یک بمبگذار انتحاری امروز عصر جلیقه خود را در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان منفجر کرد.

۰ نظر