دیوار مهربانی در بوداپست مجارستان!


سرمای بی سابقه ای در بوداپست مجارستان وجود دارد و ایده «جالباسی خَیر» برای آویزان کردن لباس هایی که شهروندان نیاز ندارند.ایده ای که کاملا شبیه به «دیوار مهربانی» ما ایرانی هاست!

۰ نظر