آمار فاجعه بار جدید از قربانیان سیگار


سیگار علاوه بر ضررهای سنگین اقتصادی سالانه جان تعداد زیادی از مردم در سرتاسر جهان را میگیرد...


۰ نظر