بی شرافتی bbc صدای کرباسچی را هم درآورد!


ببینید اعتراض کرباسچی به برنامه شب گذشته bbc و صحبت هایی که در مورد آیت الله هاشمی کرده بودند...


۰ نظر