اشک ریختن اوباما در آخرین سخنرانیش در شیکاگو


اوباما در بخشی از این سخنرانی به تمجید و تشکر از همسر و دخترش پرداخت که باعث شد لحظاتی اشک بریزد...


۰ نظر