خانواده آیت الله کنار مزار پدر در شب اول خاکسپاری


حضور خانواده آیت الله هاشمی در شب اول خاکسپاری در کنار مزار وی


۰ نظر