درگیری لفظی ترامپ با خبرنگار CNN


رئیس جمهور منتخب آمریکا درنشست خبری خود باجدال لفظی باخبرنگار سی ان ان، به او گفت: ساکت به تو فرصت سوال نمی دهم چون شما"جعل نیوز"هستید!


۰ نظر