توضیحات سازمان هواپیمایی درمورد جنجال شیرمدارس در پرواز


توضیحات مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی در مورد توضیع شیر مخصوص مدارس به عنوان پذیرایی در پرواز هواپیما

۰ نظر