پاسخ ترامپ درمورد دخالت مسکو درهک کردن اطلاعات درآمریکا


اولین نشست خبری ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا

۰ نظر