مراحل ساخت نخستین ایرباس تحویل شده به ایران ایر


مراحل ساخت و تست نخستین ایرباس تحویل شده به ایران ایر

۰ نظر