فوتبالیستها به دیدار بی خانمان ها در ایتالیا رفتند


پائولو دیبالا و خوان ایتوربه، دو فوتبالیست از کشورهای آرژانتین و پاراگوئه که در باشگاههای ایتالیا مشغول بازی هستند به کمک بی خانمانهای شهر تورین ایتالیا رفتند.

۰ نظر