آنهایی که داعش را پروراندند، حالا داعش خود گلوگیرشان شده


گزارشی از پیدایش داعش و وضعیت اکنون جهان در برابر داعش


۰ نظر