موشکمان تا اسراییل میره اما نردبان آتشنشانی ما تا طبقه 15 پلاسکو نمیره؟!


موشکمون تا اسراییل میره اما نردبان آتشنشانی ما تا طبقه 15 پلاسکو نمیره؟!چه کسی پاسخگوی پیکرهای سوخته است؟!

۰ نظر