زنانی که سودای سیمرغ در سر دارند!


امسال هم در جشنواره سی و پنجم بازیگران زیادی با فیلمهای متفاوتی حضور دارند. بازیگران زنی که امید دارند با سیمرغ به خانه بروند. باید دید که جایزه بهترین بازیگر زن در نهایت از آن چه کسی می شود.

 

 


۰ نظر