برکنار شدن مدیرعامل سابق استقلال فقط بخاطر یک عکس!


علی آقامحمدی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرعامل سابق استقلال که حدود 18 سال این سمت را برعهده داشت،از ماجرای عجیب برکناری خود تنها بخاطر یک عکس می گوید.


۰ نظر