تجمع مسکن مهری ها مقابل مجلس هم زمان با استیضاح آخوندی!


گروهی از مالکان مسکن مهر همزمان با استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی کردند.

 


۰ نظر