شی نورانی عجیب در آسمان "خرم آباد" مشاهده شد!


هنوز مراجع رسمی مشخص نکردند که این شئ متعلق به کجاست


۰ نظر