رهبری خطاب به مسئولین:مردم اثر اقتصاد مقاومتی را نمی بینند!


رهبرانقلاب: مردم باید اثر اقتصادمقاومتی را در زندگی ببینند؛اکنون اینگونه نیست؛در قبال مسائل فرهنگی و معیشت مردم به‌شدت مسئول هستیم؛نباید به امید سرمایه‌گذار خارجی نشست...


۰ نظر