ادامه درگیری های خونین مردم فلسطین با صهیونیستها


این روزها رام الله، عرصه درگیری صهیونیستها با مردم فلسطین و مقاومت مردم علیه اشغالگران شده است...


۰ نظر