عاشقان تحریم؛عشقی خصمانه که نتیجه ای ندارد!


نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل چندی پیش گفت که بله،ما مشتاقانه خواهان تحریم ایران هستیم و بر آن پافشاری می کنیم.حدود 16 روز از تحریم های جدید سنای آمریکا علیه ایران می گذرد که این سخنان نشان دهنده تحریم های جدید علیه ایران است...


۰ نظر