وزیر صنعت:قبول ندارم پیر هستم؛اصرار دارم که باید مدیر خوب وارد کنیم!


سخنان وزیر صنعت در نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان توسعه و گسترش صنایع ایران.


۰ نظر