پاسخ رئیس بانک مرکزی به انتقادات در مورد تغییر واحد پولی


حاشیه نشست دولت امروز چهارشنبه 4 مرداد-گفتگو خبرنگاران با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی


۰ نظر