جشن و پایکوبی فلسطینی ها پس از رفع موانع در مسجد الاقصی


مقامات صهیونیستی تمام گیت های فلزیاب کنترل نمازگزاران و همچنین دوربین های امنیتی را از ورودی های مسجد الاقصی جمع آوری کردند. اقدامی که با جشن و پایکوبی فلسطینی ها همراه شد.


۰ نظر