کشف ماده حشره‌کش در تخم‌مرغ های اروپایی!


بیش از ۲۰ هزار عدد تخم مرغ آلوده به باقی‌مانده حشره‌کش در کشور انگلستان توزیع و مصرف شد. به گفته آژانس استاندارد غذایی تعداد بسیارکمی از این تخم مرغ‌های حاصل از مزارع پرورش در اروپا که آلوده به آفت کش فیپرونیل بوده‌اند، در انگلستان توزیع شده است.


۰ نظر